Saturday, 6 November 2010

Kehebatan Seorang Lelaki Di Balik Reog


* Mampu menopang 30kg kepala reog dengan gigitan gigi
* Mampu menopang kebutuhan keluarga
* Mampu menopang (dan menjunjung tinggi) budaya

No comments:

Post a Comment