Wednesday, 6 July 2011

Ini Tentang Dia Yang Maha Esa

"Ketika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha, berdoa, dan berserah diri pada-Nya, Allah akan memberikan nikmat tambahan berupa keikhlasan hati."

Dan ingatlah, segala kenikmatan itu tidak lain adalah tanda kebesaran-Nya.
Maka janganlah sekali-kali kita berpaling dari-Nya Yang Maha Esa.
Allahu Akbar!

 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqarah [2] : 186)

No comments:

Post a Comment